Podporujeme súčasné umenie na Slovensku
 s dôrazom na nastupujúcu generáciu 
umelkýň a umelcov.

:NAŠE PROJEKTY

printsale:home
diarvsvu:home

:KTO JE PÄŤ & PÓL?

5apol:clenky
:Oleksandra Bakushina - produktová dizajnérka a umelkyňa 
:Eva Takácsová - fotografka a multidisciplinárna umelkyňa
:Lucia Gamanová - dizajnérka a multidisciplinárna umelkyňa
:Paula Malinowska - fotografka a vizuálna umelkyňa
:Kvet Nguyen - fotografka a vizuálna umelkyňa

:PODPORILI NÁS

bright:logo
vsvu:logo
Päť a pól: logo
2020