DIÁR:VŠVU

Projekt DIÁR:VŠVU vznikol ako študentská iniciatíva za účelom odprezentovania študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave ako nastupujúcej generácie na výtvarnej scéne. Diár je koncipovaný tak, aby poskytoval okrem klasického kalendára aj priestor na zápisky, skice a návrhy. S diárom sa užívateľ stretáva v každodennom živote a pomáha tak propagovať publikované diela.
ŠTVRTÝ ROČNÍK
Po úspešných troch rokov sa s naším občianskym združením päť a pól snažíme tento rok posunúť a Diár VŠVU 2021 distribuovať po celom Slovensku. Doteraz jeho prezentácia prebiehala výlučne v rámci akademickej pôdy. Prejavený záujem verejnosti na prieskume VŠVU nám pomáha posúvať sa vpred a práve preto by nám distribúcia Diára po celom Slovensku pomohla odprezentovať práce študentov VŠVU.

PREDCHÁDZAJÚCE ROČNÍKY:
Všetky tri predchádzajúce ročníky boli zakaždým vypredané. 
Projekt bol v roku 2018 podporený neinvestičným fondom PRO ART n.f.)

  • Diár VŠVU 2021
  • Diár VŠVU 2021
  • Diár VŠVU 2021

DIÁR:VŠVU 2021

15,2€ (19€ - 20%) + poštovné

12€ (15€ - 20%) študenti

Chcem si objednať DIÁR VŠVU 2021/
I want to order DIÁR AFAD 2021
rozmery / size: 19cm x 12cm x 2cm
256 strán / pages

Platiť sa dá len prevodom na účet.
Diár vieme poslať do celej EÚ.
/ Payment only possible via bank transfer.
We ship within EU.

Objednávka možná cez email / Order available via email: patapol.oz@gmail.com

:PREDOŠLÉ ROČNÍKY

diar:vsvu20
diar:vsvu19
diar:vsvu18
Päť a pól: logo
2020