• PRINT: Michal Huba
  • PRINTFOTO: Michal Huba
  • PRINTFOTO: Michal Huba
Chcem si kúpiť print/podporiť kampaň

Michal Huba

portfolio: michalhuba.tumblr.com 

názov fotografie: FYZIS I.

technika: analógova fotografia (35mm)

popis fotografie/série, z ktorej pochádza:
Fotografia pochádza zo série FYZIS (2017/2018). Výtvarný projekt tematizuje vzťah prírodného a ľudského ako dvoch modalít bytia. Tieto dve komplementárne polohy, teda prírodné a ľudské, sa pokúšam vnímať v ich vzájomnom prestupovaní, zrkadlení, preplietaní a splývaní. Tým, čo rozbíja hermetické hranice dvoch spomínaných modalít a narúša prísne dualitné členenie na ľudské a prírodné, je myslím poézia, ktorej sú bytostne vlastné procesy spájania, votkávania, preplietania, asociovania a sceľovania. Snažím sa teda budovať fotografickú inštaláciu na princípe básne. Skúmam pritom potenciál metaforického jazyka vo vzťahu k médiu fotografie. V súbore sa dotýkam motívov charakteristických pre filozofické akcentovanie problému prírody v kontexte tela a zmyslovosti (vzťah viditeľné-neviditeľné, vzťah dotýkajúce-dotýkané, protipohyb rozvinutia a zavinutia, atď.).

info o printe:
Špičková FineArt tlač na vzácnom archívnom papieri spĺňajúce najvyššie štandardy, v kvalitnom hliníkovom ráme s rozmerom 40x30cm. Fotografia bude podpísaná autorom s číselným označením z limitovanej edície 5 ks. 
Tlač fotografií a ich adjustáciu realizuje tlačiareň Bright.

Päť a pól: logo
2020