• PRINT: Paula Malinowska
  • PRINTFOTO: Paula Malinowska
  • PRINTFOTO: Paula Malinowska
Chcem si kúpiť print/podporiť kampaň

Paula Malinowska

portfolio: @pm.raspberry

názov fotografie, rok vzniku: zo série Garden of Earthly Delights, 2020

technika: analógova fotografia (stredoformát), Kodak Portra 400 120mm  

popis fotografie/série, z ktorej pochádza:
Náš vzťah k planéte je striktne podriadený kritériu ekonomickej výhodnosti a vedie k neobmedzenému vykorisťovaniu planetárnych zdrojov. Ľudské bytosti pretvárajú planétu Zem na záhradu svojich pozemských rozkoší, ktorá sa však globálne sa zvyšujúcou teplotou mení na vyprahnutý skleník. Zmena klímy v dôsledku človekom vytvoreného umelého prostredia určuje nové podmienky pre život na planéte. Neschopnosť človeka adaptovať sa na tieto podmienky z biologického hľadiska však pokladá na stôl palčivú otázku smerovania ľudskej existencie.

,, Ľudský druh je predovšetkým dielom hry biologickej evolúcie na Zemi, načo by rád zabudol. Ľudstvo svojou chytrosťou a vynaliezavosťou vytvorilo len za posledné dve storočia umelé prostredie, celkom iné, pre aké ho biologická evolúcia vyformovala. A je stále zložitejšie a rýchlo sa meniace – a na toto prostredie naša výbava nestačí.”

– Ladislav Kováč

Človek, hybná sila epochy antropocénu, manipuluje ako s planétou, tak aj s jej obrazom. Postprodukcia fotografie umožňuje pretvoriť si svet na svoj obraz. Pomocou počítačového programu manipulujem mnou vytvoreným obrazom sveta- fotografiou. Základom sú fotografie umelého prostredia vytvoreného človekom, z ktorého však jeho tvorcu cielene vymazávam. Nadväzujem takýmto spôsobom na už položenú otázku smerovania ľudskej exitencie: Je možné, žeby bol Homo Sapiens koniec koncov zo svojej záhrady vyhnaný?

Zámerom bakalárskeho projektu je poukázať na akútnosť situácie klimatickej krízy. Tá je v súčasnosti najväčšou výzvou, akej človek ako biologický druh čelí. Cieľom práce je nabádať diváka k uvedomelosti tejto skutočnosti, nakoľko mám pocit, že problému nie je venovaný dostatok pozornosti.

info o printe:
Špičková FineArt tlač na vzácnom archívnom papieri spĺňajúce najvyššie štandardy, v kvalitnom hliníkovom ráme s rozmerom 40x30cm. Fotografia bude podpísaná autorom s číselným označením z limitovanej edície 5 ks. 
Tlač fotografií a ich adjustáciu realizuje tlačiareň Bright.

Päť a pól: logo
2020