printsale to:morrow

#venovanezajtrajsku
Názov to:morrow (v preklade “venované zajtrajšku”) vychádza z presvedčenia, že aj mladým umením dokážeme prispieť k lepšej budúcnosti.

Klimatická kríza a stav našej planéty sú neodkladnou výzvou pre nás všetkých. Preto sme sa rozhodli zorganizovať predaj fotografií študentov fotografie VŠVU. Cieľom printsale-u, dobročinnej akcie s názvom “to:morrow”, je pomáhať práve mladým umením. Výťažok z predaja printov chceme darovať svetovej neziskovej organizácii WWF (World Wildlife Fund), ktorá podporuje ochranu, výskum a obnovu životného prostredia.
Podporou tejto konkrétnejkampane umožníte Svetovému fondu na ochranu prírody / WWF Slovensko získať viac poznatkov o živote a početnosti vlkov na Slovensku. K tomuto účelu prispievajú fotopasce, ktoré pomáhajú pri monitorovaní života vlkov, zisťovaní početnosti populácie a tiež pri odhaľovaní nelegálnych pytliackych aktivít, ktoré stanovenú kvótu každoročne takmer zdvojnásobujú.
Za vyzbierané príspevky WWF Slovensko nakúpi fotopasce, ktoré budú umiestnené v chránených územiach a v mieste výskytu vlka. Zozbierané údaje budú použité v argumentácií s inštitúciami, ktoré podporujú a schvaľujú lov vlka.
Chcem si kúpiť print/podporiť kampaň

Printy

Päť a pól: logo
2020